Kamieninių ląstelių išsaugojimo ir saugojimo kaina

Kūdikio virkštelės kraujo kamieninių ląstelių išsaugojimo paslaugos kaina susideda iš 2 dalių.

1. Pradinis mokestis 1000 EUR, kuris sumokamas per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

Sumokėto pradinio mokesčio 90 proc. yra grąžinama, jeigu sutartis nutraukiama:

  • dėl surinkto per mažo virkštelės kraujo kiekio;
  • dėl gimdymo metu gimdymui vadovaujančio gydytojo sprendimo nerinkti virkštelės kraujo;
  • 5 paros iki gimdymo datos užsakovo pageidavimu.

Jeigu sutartis nutraukiama dėl surinkto virkštelės kraujo ir išskirtų kamieninių ląstelių nepakankamos kokybės, pradinė įmokos suma nėra grąžinama.

2. Virkštelės kraujo kamieninių ląstelių ilgalaikio saugojimo mokestis 1000 EUR.

Virkštelės kraujo kamieninių ląstelių ilgalaikio saugojimo mokestis sumokamas per 10 kalendorinių dienų po informacijos, kad Jūsų kamieninių ląstelių kokybės sertifikatas parengtas, gavimo.